تبلیغات در تلگرام
تبلیغات در اینستاگرام
تبلیغات در فیسبوک
تبلیغات در گوگل پلاس
تبلیغات در توئیتر

مدیریت پروژه

  • برنامه ریزی امور و فعالیت های مربوط به پروژه ها و کنترل روند انجام و اجرای آن ها
  • پیش بینی و زمان بندی کارهای مربوط به هر پروژه
  • اولویت بندی فعالیت ها برای اجرا از نظر اهمیت آنها با انتخاب رنگ
  • محاسبه و نمایش فاصله زمانی تعیین شده با زمان حال حاضر، برای زمان بندی اجرای فعالیت ها
  • رنگ بندی زمان بندی ها بر اساس تاریخ تایید آن ها
  • سطح بندی فعالیت ها به صورت درختی
  • امکان ایجاد تغییرات در ترتیب پروژه ها